نجات
44 بازدید
محل ارائه: مهدی عج میشن
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر
زبان : اردو
نرم افزاری به زبان اردو با موضوع قرآن و مهدویت