پایگاه خبری مسلم نیوز
46 بازدید
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1388
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر مسئول و موسس
زبان : اردو
پایگاه خبری مسلم نیوز، محلی برای انعکاس آخرین اخبار جهان اسلام و تشیع به زبان اردو